Τετάρτη, 14 Αυγούστου 2019

Perachora - Church of the Assumption. Η Κοίμηση της Θεοτόκου


  Στο κέντρο της Περαχώρας, δεσπόζει ο ιερός ναός που είναι αφιερωμένος στην Κοίμηση της Θεοτόκου. Ο αρχιτεκτονικός ρυθμός του Ναού που κτίσθηκε το 1982, 

είναι τρίκλιτη βασιλική κεραμοσκεπής με τρούλο. ΒΔ του ιερού ναού υψώνεται επιβλητικά το καμπαναριό, ενώ ο ναός περιβάλλεται από επιμελημένο προαύλιο. Ολες οι επιφάνειες του εσωτερικού του ναού είναι όμορφα ιστορημένες με παραστάσεις Αγίων και βυζαντινά σύμβολα που ενισχύουν το θρησκευτικό αίσθημα των πιστών.

In the center of Perachora, stands the sacred temple dedicated to the Assumption. The architectural style of the Temple, built in 1982, is a three-aisled basilica with a dome. To the NW of the sacred temple the bell tower is imposing, while the church is surrounded by a dilapidated courtyard. All surfaces of the interior of the temple are beautifully decorated with Saints' representations and Byzantine symbols that enhance the religious feeling of the faithful.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου