Κυριακή, 18 Αυγούστου 2019

Φάρος Μελαγκάβι - Melagavi LighthouseO Φάρος Μελαγκάβι πρωτολειτούργησε το 1897 με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο και χαρακτηριστικό μία λευκή αναλαμπή ανά 10 δλ. και φωτοβολία 20 ν.μ..
Κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου ο φάρος παρέμεινε σβηστός. Το 1947, στα πλαίσια ανασυγκρότησης του Φαρικού Δικτύου, επαναλειτούργησε ως επιτηρούμενος με πηγή ενέργειας το πετρέλαιο. Το 1982 ο φάρος ηλεκτροδοτήθηκε, αντικαταστάθηκαν τα μηχανήματα πετρελαίου και λειτούργησε ως επιτηρούμενος ηλεκτρικός.
Melagavi Lighthouse first started operating in 1897 with an oil source and typically a white flash of 10 bpm. and lightning 20 nm. During World War II the lighthouse remained off. In 1947, in the context of the reconstruction of the Lighthouse Network, he reopened oil as a source of energy. In 1982 the lighthouse was electrified, oil machines were replaced and it operated as a supervised electrician.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου