Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου 2019

Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου 2019

Perachora: Chapel of John the Savior. Εξωκλήσι Ιωάννου του Νηστευτή
Ο ναός αρχικά βρισκόταν κτισμένος πάνω στα αρχαία αλλά  ο Άγγλος αρχαιολόγος Humfry Payne  μετά από επίμονες προσπάθειες και με την βοήθεια του ιερέα του χωριού της