Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019

Loutraki - Folklore Museum of Perachora


Σωτηρία Λέκκα, Ανδρέας Νικολόπουλος, Μιχάλης Γεωργίου και η Μαρίκα Γεωργίου είναι 
εκείνοι οι άνθρωποι που μετά από πολλά χρόνια  και  πολλούς κόπους διέσωσαν με σπάνια
εκθέματα την ντόπια παράδοση σε ένα ολοκληρωμένο χώρο που δημιούργησαν ο Μιχάλης
Γεωργίου και η Μαρίκα Γεωργίου.