Τρίτη, 3 Σεπτεμβρίου 2019

Perachora: Chapel of John the Savior. Εξωκλήσι Ιωάννου του Νηστευτή
Ο ναός αρχικά βρισκόταν κτισμένος πάνω στα αρχαία αλλά  ο Άγγλος αρχαιολόγος Humfry Payne  μετά από επίμονες προσπάθειες και με την βοήθεια του ιερέα του χωριού της
Περαχώρας  κατάφεραν το 1932 να μεταφερθεί, που ήταν κτισμένος πάνω στον βωμό  και να κτιστεί με τα ίδια υλικά στην θέση που βρίσκεται τώρα για να ελευθερώσει τον χώρο για τις ανασκαφές. 

The temple was originally built on ancient sites but the English archaeologist Humfry Payne, after persistent efforts and with the help of the priest of her village, Perachora managed in 1932 to move, which was built on the altar and to be built with the same materials in place now to free the site for excavations.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου